Pályázat

page-header

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

Műanyaghulladék-feldolgozó rendszer fejlesztése
A projekt azonosító száma: GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00169

Kedvezményezett neve: "KÁTA CNC" Kft.
A fejlesztés tárgya, célja: Műanyaghulladék-feldolgozó rendszer fejlesztése a "KÁTA CNC" Kft-nél
Szerződött támogatás összege: 387 677 044 Ft
Támogatás mértéke: 58,479182%
Projekt azonosító száma: GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00169

A „KÁTA CNC” Ipari és Kereskedelmi Kft. európai uniós támogatást nyert műanyaghulladék-feldolgozó rendszer fejlesztésére.

Projekt kezdése: 2022.03.01.

Projekt tervezett befejezése: 2024.02.28.

Jelen projekt célja egy olyan innovatív, egyedi műanyagfeldolgozási megoldást kínáló, termolízis elven alapuló IPAR 4.0 irányítási és monitoring rendszert használó hulladék átalakító berendezés kifejlesztése, melynek hatására a műanyagfeldolgozás során keletkező károsanyagkibocsátás jelentős mértékben csökkenthető, ezáltal pedig hozzájárulva a műanyaghulladék feldolgozásával járó környezeti terhelés csökkentéséhez.

A cél tehát egy a műanyaghulladékok feldolgozására alkalmas közepesméretű rendszer létrehozása termolízis eljárás segítésével lokálisan, környezetszennyezés minimalizálva a vonatkozó határértékek betartásával, s egyúttal a használati hely hőenergiaszükségleteit kielégítve az égés során keletkező hőt felhasználva.

A projekt által érintett tudományágak közül kiemelendők a környezetvédelmi, gépészeti, energetikai, kémiai és fizikai és irányítástudományágak. A berendezés képes a különböző műanyagok és egyéb kommunális hulladékok, például papír, textil, gumi, autógumi, bőr, kompozit keverékének feldolgozására. A kísérletek során polietilént és polikarbonáttal kevert polietilén hulladékot használunk.

A megvalósuló projekt eredményeként egy 15 tonnás komplett hulladék-átalakító berendezés készül el annak minden szükséges tartozékával együtt.

A fejlesztendő hulladékátalakító berendezés a TÜV által megszabott különböző paramétereknek, amely közül a szakterületen kiemelendő az energia mérleg, anyagmérleg, emisszió kibocsátás és biztonságtechnikai határértékek.

A projekt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretén belül valósul meg.

Megvalósítási helyszín: 5100 Jászberény, Alsómuszáj tanya 50.

 

KÁTA CNC KFT. TERMELŐKAPACITÁSÁNAK BŐVÍTÉSE JÁSZBERÉNYI TELEPHELYÉN” A projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.1-16-2017-01092

Vissza nem térítendő támogatás összege: 166,36 millió Forint (50,00 %)

A projekt befejezési dátuma: 2022.02.09.

A projekt csökkentett összköltséggel valósult meg. A beruházás keretében Jászberény, Alsómuszály 58. sz. telephely gyártóüzem ingatlanfejlesztési munkálatai - többek között alapozás, tetőcsere és egyéb bővítési munkálatok valósultak meg. A beszerzésre került eszközök között pedig hegesztő robotcella, több CNC vezérlésű megmunkálóközpont, darabológép, különböző bemérő eszközök és csavarkompresszor találhatóak meg.

A fenti eszközök a fejlesztés eredményeként egy komplex technológiai gépsor részeként kerültek beépítésre, mellyel a gyártás teljes folyamatához hozzájárulnak.  Ezen eszközök vásárlásával a cég autóalkatrész gyártási kapacitási szintje bővült.

A fejlesztésnek köszönhetően az egyes termékek előállításához szükséges idő csökkent, ami csökkenti a fajlagos önköltséget. Az iparágban szerzett komoly tapasztalatok biztosítják a megfelelő humánerőforrás és szakértelem rendelkezésre állását.

A KÁTA CNC Kft. a technológia segítségével a veszélyes anyagfelhasználást és kibocsátást is csökkenti, megfelelve minden hatályos környezetvédelmi normának. Az új, beszerzés tárgyát képező eszközök hozzásegítik a vállalkozást ezen szempontok hatékonyabb érvényesítéséhez, továbbá hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez és a környezet védelméhez is.

A pályázat keretében beszerzésre került modern eszköz- és géptechnológia a munkabiztonságra és környezetre gyakorolt pozitív hatásai mellett munkahelyteremtést is eredményez, továbbá a modern géppark biztosítja a vállalkozás dolgozói számára a folyamatos szakmai továbbfejlődést, összhangban a kormány társadalompolitikai célkitűzéseivel.

 

 

2018-1.3.1-VKE-2018-00041

Projekt részletezése:

A projekt azonosító száma: 2018-1.3.1-VKE-2018-00041
Kedvezményezett neve: „KÁTA CNC” Ipari és Kereskedelmi Kft.

Projekt címe: Intelligens, prediktív szerszámfelügyeleti eljárások kidolgozására és rendszer kialakítására, valamint a fejlesztés fenntartására alkalmas kutatási együttműködés létrehozása

Szerződött támogatás összege: 1 181 409 675 Ft

Támogatás mértéke: 75,28 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 11. 30.

Projekt leírása

A „KÁTA CNC” Kft. mint konzorcium vezető, az Óbudai Egyetemmel és a Szent István Egyetemmel közösen 1.181 millió forintot meghaladó vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések” című pályázati kiíráson. Az 1.569 millió forintot meghaladó összköltségvetésű beruházásból a jelenlegi szerszám diagnosztikai rendszereknél fejlettebb, komplexebb, adaptív rendszer kifejlesztése valósul meg.
A forgácsoló megmunkálás hatékonyságának növelését a forgácsolószerszám kihasználtságának maximalizálásával lehet megoldani. A CNC forgácsoló gépek a kihasználtság növelésének hatékony eszközei. A szerszámok kihasználtságának maximalizálása azonban egy határon túl a szerszám károsodása miatt a hatékonyságot csökkenti. Ideális esetben egy szerszám legjobb kihasználtsága, annak tönkremeneteléig tart. A kritikus idő (a tönkremenetel pillanata) előtt cseréljük. Ha korábban cseréljük, akkor a szerszámot nem használtuk ki és ehhez az elméleti ideális állapothoz képest fajlagosan drágább a szerszám és fajlagosan több a hulladék (I. típusú veszteség).
Ha a kritikus pontot túllépjük, akkor a szerszámot ugyan kihasználtuk, de a tönkrement szerszámmal selejt darabot gyártunk és ez lesz a veszteség, ami szintén drágább fajlagos gyártást és több fajlagos hulladékot jelent, különösen nagy értékű (kritikus) munkadarabok és technológiák esetében (II. típusú veszteség).
A jelenlegi diagnosztikai rendszerek a szerszámok tönkremenetelét képesek felismerni, de nem képesek előre jelezni, így az ideális kihasználást nem lehet megvalósítani.
Célunk egy olyan, a jelenlegi rendszereknél fejlettebb, komplexebb, adaptív rendszer kifejlesztése, amely a szerszámok tönkremenetelét képes előre jelezni, és még a szerszámtörés, illetve a selejt termék gyártása előtt beavatkozni.
A javasolt rendszer, a szerszámról és környezetéről, érzékelők segítségével kapott jelek alapján javasol módosításokat, illetve meghatározza a várható kritikus meghibásodási időpontot.
Az előbbiek specifikusan kialakított ipari informatikai rendszeren keresztül csatolhatók, a konkrét alkalmazásokhoz. A megbízható eredmények elérése érdekében vizsgálni kell a külső szenzorokkal (hang/akusztika, hőmérséklet és hőeloszlás, sebesség, forgácsalak) a beépítésre kerülő „szenzormentes” (áramfelvétel, rezgés) és a kettő ötvözésével történő állapotfelügyeletet. Külön hangsúlyt fektetünk a rezgésméréssel történő hibaesemény megelőzésére (pl. frekvenciaváltozás) és ennek kiterjesztésére más bejövő adatok összevetésével (pl. rezgésmérés és a főorsó áramfelvétel mérésének ötvözése). Fókuszba kerülnek a gyakorlatban általánosan használt CNC gép vezérlések és CAM rendszerek, ahol a kézi és CAM programozáson belül is vizsgáljuk a szerszám-szerszámgép rendszerében beálló (pl. kinematikai) hibák csökkentési lehetőségeit (hirtelen irány és fogásmélység változások). Hipotézisünkben az előrejelzés több paraméter nagymennyiségű adatának az analízisét feltételezi, így valószínűsíthetően újszerű informatikai megoldások (gépi tanulás, neurális hálózatok, BigData elemzések) alkalmazása célszerű.
A szerszám tönkremenetele, mint mechanikai probléma modellezhető. Ez alapján megállapíthatók a terhelhetőségi határok pontos paraméterek mellett. A szerszámok valóságos geometriája, anyagminősége, hőkezelése nem tökéletesen egyforma, így a modellezés alapján megállapított paraméterek szórásának mérése szükséges. A mechanikai modell és a mérések alapján a szerszámok terhelhetősége, valóságos tűrésekkel megállapítható. Az egyes szerszámgépek, mint a szerszámok „peremfeltételei” szintén nem ideális, tökéletes kényszereket jelentenek. A fellépő deformációk, a mozgó alkatrészek játéka, a befogás tökéletlensége szintén befolyásolja a tönkremenetelt. A hatások megállapítása, fontossági sorrendje, elhanyagolhatósága szükséges eredmény a diagnosztikai rendszer összeállítása során.
A jelenlegi diagnosztikai rendszerek két fő érzékelési módot alkalmaznak, direkt és indirekt módszert. Az új rendszert, a meglévő módszereket alapul véve, két irányban lehet fejleszteni. Az egyik lehetőség új paraméterek, új típusú érzékelők bevezetése. A másik lehetőség az érzékelők adatainak új típusú feldolgozása, amely komplex rendszerként tekint az érzékelők és adatok összességére. A kutatás során az öntanuló mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségét is megvizsgáljuk, alkalmassága esetén a rendszer elemévé tesszük.

GINOP-1.2.1-15-2015-00444

Cégünk termelési kapacitásának növelése valósult meg európai uniós támogatással.

A közel 500 millió forint vissza nem térítendő támogatást elnyert pályázat eredményeképpen egy modern eszköz- és gépparkkal, fejlett infrastruktúrával rendelkező telephely került kialakításra Jászberényben, mely lehetőséget teremt a vállalat belföldi és külföldi továbbterjeszkedéséhez, a magasabb piaci igények kielégítéshez, továbbá jelentős munkahely teremtési potenciállal.

A tervezett komplex technológia fejlesztés keretében CNC megmunkáló központokat, automata esztergagépet, stancoló célgépeket, stancszerszámokat, speciális daraboló gépeket, koordináta mérőgépet, és logisztikai eszközöket szereztünk be.

A pályázat keretében a beszerzett modern eszköz- és géppark a munkahelyteremtés mellett munkahelymegtartást és családösszetartást is eredményezett, ugyanis a fejlett géppark biztosítja a vállalkozás dolgozói számára a folyamatos szakmai továbbfejlődést, így a szakemberek nem kényszerülnek elvándorolni el a más térségben található nagyvállalkozásokhoz

A KÁTA CNC KFT., a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázati kiírás keretében 499.999.974 Ft támogatást nyert el. A projekt teljes összköltsége 1.028.202.629 Ft. A támogatási intenzitás 48.63%.